RAZPIS BORZEN:
NEPOVRATNA SREDSTVA

ZA PODJETJA

Borzen je odprl javni poziv za dodeljevanje neposrednih nepovratnih sredstev za spodbujanje proizvodnje električne energije in toplote iz obnovljivih virov ter za shranjevanje električne energije in toplote.

Sredstva se dodeli za projekte, za katere so se dela začela od 9. marca 2023 dalje in še niso bila dokončana ali naprava ni obratovala / bila priključena na omrežje do 24. junija 2023.

Upravičeni projekti so:
– naložbe v nakup in vgradnjo nove proizvodne naprave
– nove proizvodne naprave v kombinaciji s prigrajenim hranilnikom (hranilnik ne sme biti ločen projekt, mora biti vključen v okviru posamezne proizvodne naprave).

Do subvencije so upravičene:
– pravne osebe
– zadruge
– fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost – tudi tisti, ki imajo status nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji in
– samoupravne lokalne skupnosti

Subvencije so namenjene vsem, ki so vpisani v poslovni register in izkazujejo registrirano dejavnost glede električne energije. Izjemo v zvezi z izkazovanjem registracije dejavnosti glede proizvodnje električne energije zajemajo projekti, ki vključujejo proizvodne naprave, za katere iz soglasja za priključitev izhaja, da so namenjene za samooskrbo.

Sredstva se izračunajo glede na tehnologijo in skupne stroške projekta:
– do 45% za velika podjetja
– do 55% za srednja podjetja
– do 65% za mikro in mala podjetja

Za sončno elektrarno se lahko prejme največ 180€/kW ter 225€/kW za hranilnik električne energije.

Prijava je mogoča do porabe razpoložljivih sredstev. Več o razpisu si lahko preberete na: https://ove.borzen.si/.

Pomagamo vam pri prijavi in pripravi vse potrebne dokumentacije.

V primeru dodatnih vprašanj nas lahko kontaktirate preko spodnjega obrazca:

Sončne celice na kmetijskih objektih oljarne Kocbek
Scroll to Top